< class="sp-column ">< id="system-message-container"> < id="jw-page-factory" class="jw-page-factory page-7686"> < class="page-content">
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1609235455133">< id="column-id-1609235455133" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1609235455134" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1609235455134" class="clearfix " >< id="jwpf-carousel-1609235455134" data-interval="5000" class="jwpf-carousel jwpf-slide" data-jwpf-ride="jwpf-carousel">< class="jwpf-carousel-inner jwpf-text-center">< class="jwpf-item jwpf-item-16092354551340 jwpf-item-has-bg active">< class="jwpf-carousel-item-inner">< class="jwpf-carousel-caption">< class="jwpf-carousel-text">< class="jwpf-item jwpf-item-16092354551341 jwpf-item-has-bg">< class="jwpf-carousel-item-inner">< class="jwpf-carousel-caption">< class="jwpf-carousel-text">< class="jwpf-item jwpf-item-16092354551342 jwpf-item-has-bg">< class="jwpf-carousel-item-inner">< class="jwpf-carousel-caption">< class="jwpf-carousel-text">
< class="jwpf-row-overlay">< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1603443284054">< id="column-id-1603443284054" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603443284055" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603443284055" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">关于我们< class="jwpf-media-content">

关于我们

< class="jwpf-addon-text">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1603443284056">< id="column-id-1603443284056" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603443284057" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603443284057" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">新闻中心< class="jwpf-media-content">

新闻中心

< class="jwpf-addon-text">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1603443284058">< id="column-id-1603443284058" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603443284059" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603443284059" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">产品展示< class="jwpf-media-content">

产品展示

< class="jwpf-addon-text">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1603443284060">< id="column-id-1603443284060" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603443284061" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603443284061" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">联系我们< class="jwpf-media-content">

联系我们

< class="jwpf-addon-text">
< class="jwpf-row-overlay">< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-" id="column-wrap-id-">< id="column-id-" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1604037611282">< id="column-id-1604037611282" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604037611283" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604037611283" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">关于我们< class="jwpf-media-content">

关于我们

< class="jwpf-addon-text">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1604037611284">< id="column-id-1604037611284" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604037611285" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604037611285" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">新闻中心< class="jwpf-media-content">

新闻中心

< class="jwpf-addon-text">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1604037611286">< id="column-id-1604037611286" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604037611287" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604037611287" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">服务项目< class="jwpf-media-content">

服务项目

< class="jwpf-addon-text">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1604037611288">< id="column-id-1604037611288" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604037611289" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604037611289" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-center">联系我们< class="jwpf-media-content">

联系我们

< class="jwpf-addon-text">
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1603499463448">< id="column-id-1603499463448" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603501271943" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603501271943" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-header jwpf-text-center">

关于我们


< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1604027691184">< id="column-id-1604027691184" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604027691185" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604027691185" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-header jwpf-text-center">

关于我们


< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-3" id="column-wrap-id-1603499463334">< id="column-id-1603499463334" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603499463340" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603499463340" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-single-image jwpf-text-center ">< class="jwpf-addon-content">< class="jwpf-addon-single-image-container">Image< class="jwpf-col-md-9" id="column-wrap-id-1603499463335">< id="column-id-1603499463335" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603499463014" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603499463014" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-text-block jwpf-text-left ">< class="jwpf-addon-content">< id="module324" class="form form324 formStyle86 siteEditor" title="" data-scrollbar="0"> < class="lightModuleOuterContent lightModuleOuterContent324"> < class="fk-editor simpleText ">

山西亚威变压器股份有限公司产品包括各种变压器、干式变压器、电力变压器、油浸电力变压器、特种变压器、整流变压器、箱式变压器等系列,公司主导产品为10kV级配电变压器、35kV、110 kV级电力变压器、10kV级非晶合金变压器、干式变压器、预装式变电站、高低压开关柜 、6~10kV级矿用隔爆型移动变电站、矿用隔爆型干式变压器。并可为用户设计、生产电压等级10、35级用于电力、矿山、冶炼、农业、机械、化工等行业的特种变压器产品。

< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1603499463690">< id="column-id-1603499463690" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603502306817" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603502306817" class="jwpf-hidden-xs clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-header jwpf-text-center">

产品展示


< id="jwpf-addon-wrapper-1609232642817" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1609232642817" class="clearfix " > < class="LCS-HLJ-DZ0106-e"> < class="LCS-HLJ-DZ0106-e-li">干式变压器箱式变压器油浸式变压器移动变电站超高压变压器配电变压器整流变压器
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1603502306868">< id="column-id-1603502306868" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604024248152" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604024248152" class="jwpf-hidden-md jwpf-hidden-lg clearfix " >< class="LCS-HLJ-GD00022"> < class="main_page tc " style='display:none'> << 123...111213 >>
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1603502307034">< id="column-id-1603502307034" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603503754162" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603503754162" class="jwpf-hidden-xs clearfix " >< class="LCSM-SX-0046-pro-show-rb clear"> < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbt"> < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbb">干式变压器 < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbt"> < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbb">干式变压器 < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbt"> < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbb">干式变压器 < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbt"> < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbb">SG10系列干式变压器 < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbt"> < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbb">干式变压器 < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbt"> < class="LCSM-SX-0046-pro-show-rbb">SZ系列油浸式变压器< class="main_page tc " style='display:none'> << 123...789 >> < id="jwpf-addon-wrapper-1609230678540" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1609230678540" class="clearfix " >< class="jwpf-text-center">查看更多
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1603504372386">< id="column-id-1603504372386" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604027808893" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604027808893" class="jwpf-hidden-xs clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-header jwpf-text-center">

新闻中心


< id="jwpf-addon-wrapper-1604024743866" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604024743866" class="jwpf-hidden-md jwpf-hidden-lg clearfix " >< class="LCS-SX-N0058-news"> < class="main_page tc " style='display:block'>
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1603504372486">< id="column-id-1603504372486" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603505162434" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603505162434" class="jwpf-hidden-xs clearfix " >< class="LCS-SX-GD00110-news3"> < class="newsll"> < class="main_page tc " style='display:none'> << 12 >> < id="jwpf-addon-wrapper-1609230411366" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1609230411366" class="clearfix " >< class="jwpf-text-center">查看更多
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1603505488744">< id="column-id-1603505488744" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603505489282" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603505489282" class="jwpf-hidden-xs clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-header jwpf-text-center">

联系我们


< class="jwpf-col-md-6" id="column-wrap-id-1603505488746">< id="column-id-1603505488746" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603505488748" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603505488748" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature jwpf-text-left ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-left">< class="jwpf-media">< class="pull-left">< class="jwpf-icon">< class="jwpf-media-body">< class="jwpf-media-content">< class="jwpf-addon-text">

13754850427

< id="jwpf-addon-wrapper-1603505488749" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603505488749" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature jwpf-text-left ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-left">< class="jwpf-media">< class="pull-left">< class="jwpf-icon">< class="jwpf-media-body">< class="jwpf-media-content">< class="jwpf-addon-text">

sxywb2006@163.com

< id="jwpf-addon-wrapper-1603505488750" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603505488750" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-feature jwpf-text-left ">< class="jwpf-addon-content jwpf-text-left">< class="jwpf-media">< class="pull-left">< class="jwpf-icon">< class="jwpf-media-body">< class="jwpf-media-content">< class="jwpf-addon-text">< id="topForms" class="column forms mainForms topForms"> < id="module316" class="form form316 formIndex1 formStyle87 fk-formPack " title="" data-scrollbar="0"> < id="fk-packContent316" class="J_packContent f-packContent f-packContent316 elemZone elemZoneModule"> < id="module365" class="form form365 formStyle86 siteEditor" title="" data-scrollbar="0"> < class="lightModuleOuterContent lightModuleOuterContent365"> < class="fk-editor simpleText ">

太原市小店区北格镇东蒲村

< id="jwpf-addon-wrapper-1603505488747" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603505488747" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-text-block ">< class="jwpf-addon-content">HELLO! <>之后,有合作意向,请您为我们留言或使用以下方式联系我们,我们 讲尽快给您回复,并为您提供真诚的服务,谢谢您的支持< class="jwpf-col-md-6" id="column-wrap-id-1603505488751">< id="column-id-1603505488751" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1603505488752" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1603505488752" class="clearfix " >< class="jwpf-addon jwpf-addon-form-builder">< class="jwpf-addon-content">
< class="jwpf-form-group jwpf-form-builder-field-0">请将标记为*的必填信息补全完整。< class="jwpf-form-group jwpf-form-builder-field-1">请将标记为*的必填信息补全完整。< class="jwpf-form-group jwpf-form-builder-field-2">请将标记为*的必填信息补全完整。< class="jwpf-form-builder-btn jwpf-text-left ">
< style="display:none;margin-top:10px;" class="jwpf-ajax-contact-status">
< class="jwpf-row-container">< class="jwpf-row">< class="jwpf-col-md-12" id="column-wrap-id-1604028831273">< id="column-id-1604028831273" class="jwpf-column" >< class="jwpf-column-addons">< id="jwpf-addon-wrapper-1604028831274" class="jwpf-addon-wrapper">< id="jwpf-addon-1604028831274" class="clearfix " >< class="LCS-HLJ-GD00015-foot clear"> < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-img"> < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-w">首页 < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-img"> < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-w">电话 < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-img"> < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-w">邮箱 < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-img"> < class="LCS-HLJ-GD00015-foot-w">分享 < class="LCS-HLJ-GD00015-h">